Arrangerar seminarier, temakvällar, möten, runda bordsamtal

Jag åtar mig gärna att planera och arrangera större och mindre seminarier, debatter eller rundabordssamtal, men först på det nya året, 2018.

Har bred erfarenhet genom de många seminarier och temakvällar som jag och mina kollegor har arrangerat för Konsumentföreningen Stockholms medlemmar, för branschfolk, forskare och media. Såväl för tusen deltagare som för tio. På Aula Magna, Stockholms Universitet, på ABF-huset i Stockholm och under politikerveckan i Almedalen. Flera seminarier har sänts i TVs Kunskapskanalen.