Skriver krönikor, debattartiklar och rapporter

 Rapporter, exempel

Barns vikt och matvanor, Konsumentföreningen Stockholm 2016

Så mycket dyrare är små än stora förpackningar, Konsumentföreningen Stockholm 2016

Myter om maten, Konsumentföreningen Stockholm 2013

Debattartikel, exempel

Norge är förebild för mindre salt i maten , SvD 2016

”Årets Opinionsbildare är van vid att skapa debatt, ta upp känsliga frågor till ytan och väcka opinion. Pristagaren tar med djup kunskap och ett stort engagemang tag i frågor som berör många i samhället och som leder till positiv förändring. Ingen fråga är för liten att driva för Årets Opinionsbildare, som med framgång drivit ett mångårigt arbete mot bland annat minskat matsvinn såväl som att öka vårt fokus på plastfrågan.”
Motivering till utmärkelsen Årets Opinionsbildare 2016 instiftat av Tidningen Recycling, Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna