Undersökningar – Konsumentintervjuer

Vad tycker konsumenterna? Den frågan har jag fått många gånger. Det finns ju många sätt att ta reda på det. Vanligast är telefonintervjuer, webbenkäter eller fokusgrupper.

En annan metod är att helt enkelt fråga konsumenter i olika åldrar, kön och ursprung, gärna direkt i eller utanför en butik, vad de anser om en företeelse, en produkt eller ett varumärke.

Några minuters samtal ger intressanta insikter och ofta oväntade åsikter och funderingar. Attityder som kan vara svåra att komma åt lika bra med förutbestämda svarsalternativ i en webbenkät.

Metoden är snabb, kostnadseffektiv och ger oftast ovärderliga insikter. Svagheten i metoden är förstås att den inte är statistiskt säkerställd, men det gör den inte heller anspråk på.

Intervjuerna ger underlag inför en ett anförande, en debatt eller planering av ett seminarium. De fungerar mycket väl som förundersökning till en enkät eller fokusgrupp, inför en forskningsansökan eller som ett av flera inspel till affärsbeslut.

Butiksundersökningar

Ibland har företag, myndigheter eller organisationer inte själva tid undersöka hur verkligheten ter sig inom något område. Det tar jag reda på. Uppdraget kan gälla såväl en eftermiddags arbete som mer omfattande.

Research

Hur ligger det till egentligen? Hur ser forskningsläget ut? Vad händer i andra länder? Att gå på djupet i en fråga eller att snabb skanna av läget hjälper jag gärna till med.

Fakta och analys – Rapporter och omvärldsspaning

Rapporter, föredrag. bildspel eller samtal om konsumenttrender och vad som påverkar. Om nya företeelser, företag och produkter i Sverige och internationellt. Jag analyserar förändringar i omvärlden och dess betydelse för oss människor, företag och organisationer.