Talar, modererar och debatterar

Engagerad och erfaren moderator, talare och debattör i vitt skilda frågor som global livsmedelsförsörjning, matsvinn, trender, värderingar och konsumentattityder, förpackningar, miljö och klimat, konsumenträttigheter, hälsa, djuromsorg med mera.

Tar även ansvar för hela eller delar av ett arrangemang.

”Bra moderator, trevlig ton, nyfiken, orädd och väl påläst” lyder ett omdöme.