Undersöker

Undersöker, rapporterar, samtalar, intervjuar

– faktainsamling i olika former och format

Rapporter

Kontakta mig när du behöver hjälp med underlag till en rapport, fakta inför ett beslut, en förstudie eller för att få en uppfattning om vad som händer i omvärlden inom utvalda områden.

Samtal och intervjuer

Att fråga människor i olika ålder, kön och ursprung, gärna direkt i eller utanför en butik, vad de tänker om en företeelse, en produkt eller ett varumärke ger ofta ovärderliga insikter. Attityder och funderingar som kan vara svåra att komma åt lika bra med en webbenkät eller fokusgrupp.

Metoden är snabb, kostnadseffektiv och ger oftast ovärderlig information. Samtalen fungerar mycket väl som förundersökning till en enkät eller fokusgrupp, inför en forskningsansökan eller som ett av flera inspel till affärsbeslut.

Butiksundersökning

Hur ser det ut på butikshyllan och vad gör konkurrenterna? Det kan jag ta reda på.