Undersöker

Samtal och intervjuer

Hur ser det ut på butikshyllan och vad gör konkurrenterna? Det kan jag ta reda på.

Att fråga människor i olika ålder, kön och bakgrund, gärna direkt i eller utanför en butik, vad de tänker om en företeelse, en produkt eller ett varumärke ger ofta goda insikter. Attityder och funderingar som kan vara svåra att komma åt lika bra genom en webbenkät eller fokusgrupp.

Metoden är snabb, kostnadseffektiv och ger oftast ovärderlig information. Samtalen fungerar mycket väl som förundersökning till en enkät eller fokusgrupp, inför en forskningsansökan eller som ett av flera inspel till affärsbeslut.