Om

I hela mitt yrkesliv har jag arbetat med opinionsbildning, information och kommunikation. Att ta fram fakta och påverka företag, myndigheter och politiker i frågor som ligger nära oss människor. Först på LRF med Sveriges bönder som bas och sedan många år med Konsumentföreningen Stockholms då 800 000 medlemmar som uppdragsgivare.

Det har handlat om lantbruk, mat, hälsa, matsvinn, miljö och klimat, återbruk och återvinning, hushållsekonomi, konsumenträtt, vilseledande marknadsföring med mera.

Det fortsätter jag med. Nu från egen plattform, Ungerth & Co. 

Exempel på uppdragsgivare de senaste åren är Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, WWF, Delegationen för cirkulär ekonomi/Tillväxtverket och AGFO.

Bakgrund

Lantmästare, examen vid SLU Alnarp.

Nuvarande uppdrag

Styrelseledamot Örebro Universitet

Styrelseledamot Svenskt Sigill Kvalitetssystem AB

Ledning Matsvinnet.se – Forum för minskat matsvinn

Ledamot Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien samt KSLA’s valberedning

Jury, Dagligvarugalan Hållbarhetsinitiativ 2021

Jury,  Blåslampan 2022, Sveriges Konsumenter

Expert, kunskapspoolen – Samarbete för minskat matsvinn

Exempel på tidigare uppdrag

Styrelseledamot Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, 2007 – 2010, medverkat i olika forskningssammanhang som Framtidens lantbruk SLU, Mistra Future Fashion och Dynahmat LTH. Ledamot av Konsumentverkets insynsråd,  Kemikalieinspektionens insynsråd, Livsmedelsverkets konsumentpanel, Expertpanelen för Lidls Plastutmaning med flera

Utmärkelser

”Blåslampan” av Sveriges Konsumenter.

”Årets Opinionsbildare” av Tidningen Recycling, Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna.

Kooperativa vänners ”Vänpris”

Nominerad till Livsmedelspriset, Livsmedelsföreningen

Om bloggen

Blogg med högt och lågt om konsument- och hållbarhetsfrågor, iakttagelser från när och fjärran, granskningar och personliga reflektioner.

Min tidigare blogg louisekonsumentkoll har sedan 2009 påverkat myndigheter, politiker och företag i vitt skilda frågor som barnfetma, kött- och sockerskatt, plast, skräp, matsvinn och reklam för energidrycker och kosmetika. Åsikterna har varit mina egna men kopplingen till Konsumentföreningen Stockholm har varit klar. 

Bloggen louiseungerth.se startades för att fortsätta att påverka, engagera och informera.