Om

  Om mig

I hela mitt yrkesliv har jag arbetat med opinionsbildning, information och kommunikation. Att ta fram fakta och påverka företag, myndigheter och politiker i frågor som ligger nära oss människor. Först på LRF med Sveriges bönder som bas och därefter med Konsumentföreningen Stockholms medlemmar som uppdragsgivare.

Det har handlat om lantbruk, mat, hälsa, matsvinn, miljö och klimat, återbruk och återvinning, hushållsekonomi, konsumenträtt, vilseledande marknadsföring med mera.

Det fortsätter jag med. Nu från egen plattform, Ungerth & Co.

 

Bakgrund

Lantmästare, examen vid SLU Alnarp.

Nuvarande uppdrag

Styrgrupp Matsvinnet.se – Forum för minskat matsvinn

Ledamot Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

Expert, kunskapspoolen – Samarbete för minskat matsvinn

Smak och Sensorik, forskningsprojekt finansierat av Formas m fl.