Om

I hela mitt yrkesliv har jag arbetat med opinionsbildning, information och kommunikation. Att ta fram fakta och påverka företag, myndigheter och politiker i frågor som ligger nära oss människor. Först på LRF med Sveriges bönder som bas och sedan många år med Konsumentföreningen Stockholms medlemmar som uppdragsgivare.

Det har handlat om lantbruk, mat, hälsa, matsvinn, miljö och klimat, återbruk och återvinning, hushållsekonomi, konsumenträtt, vilseledande marknadsföring med mera.

Det fortsätter jag med. Nu från egen plattform, Ungerth & Co. 

Exempel på uppdragsgivare de senaste åren är Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, WWF, Delegationen för cirkulär ekonomi/Tillväxtverket och AGFO.

Bakgrund

Lantmästare, examen vid SLU Alnarp.

Nuvarande uppdrag

Styrelseledamot Föreningen Ätbart

Ledamot Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

Styrgrupp Matsvinnet.se – Forum för minskat matsvinn

Medverkar i forskningsprojektet Blod&Rova

Exempel på tidigare uppdrag
Styrelseledamot Örebro Universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, Styrelseledamot Svenskt Sigill, medverkat i olika forskningssammanhang som Framtidens lantbruk SLU, Mistra Future Fashion och Dynahmat LTH. Ledamot av Konsumentverkets insynsråd,  Kemikalieinspektionens insynsråd, Livsmedelsverkets konsumentpanel, Expertpanelen för Lidls Plastutmaning med flera.
Utmärkelser

”Blåslampan” av Sveriges Konsumenter, ”Årets Opinionsbildare” av Tidningen Recycling, Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna, Kooperativa vänners ”Vänpris”.

Om bloggen

Blogg med högt och lågt om konsument- och hållbarhetsfrågor, iakttagelser från när och fjärran, granskningar och personliga reflektioner. Numera mest om matsvinn och en del om internationella företags verksamhet i Ryssland mot bakgrund av anfallskriget mot Ukraina.

Min tidigare blogg louisekonsumentkoll har sedan 2009 påverkat myndigheter, politiker och företag i vitt skilda frågor som barnfetma, kött- och sockerskatt, plast, skräp, matsvinn och reklam för energidrycker och kosmetika. Åsikterna har varit mina egna men kopplingen till Konsumentföreningen Stockholm har varit klar. 

Bloggen louiseungerth.se startades för att fortsätta att påverka, engagera och informera.