Enorma mängder bröd går till spillo varje dag. Det är vi konsumenter som betalar notan, i pengar och i påfrestningar på klimatet och den biologisk mångfalden.

Nu har jag skrivit en uppföljande rapport om brödsvinn.

Brödbusar del II. 

Den första rapporten ”Brödbusar är vi allihopa” publicerades sommaren 2019 med ett seminarium i Almedalen. En intensiv diskussion om brödsvinnet följde. Vad har hänt sedan dess?

Det bakas alltjämt för mycket bröd i Sverige. Enorma mängder bröd äts aldrig upp utan bränns i värmeverk eller blir biogas, bioetanol och djurfoder.

Störst andel bröd svinnas inom bake-off och butiksbakat bröd.

Flest antal ton bröd svinnas inom bageriernas retursystem.

I en studie från Högskolan i Borås och Sveriges Lantbruksuniversitet från 2019 uppskattades det totala brödsvinnet till 80 000 ton per år varav 40 000 ton svinnas i bagerier och butik. Siffran är omdiskuterad.

De tre stora leverantörerna som står för 80 procent av allt förpackat bröd i Sverige är inte transparenta. De vill inte uppge hur mycket osålt bröd de tar i retur från butikerna. Och de flesta butikskedjor, dock ej alla, har dålig koll på hur mycket butiksbakat bröd som svinnas. Kedjorna och de stora bagerierna är också oense om hur svinnet ska minska.

Brödsvinnet har stor miljöpåverkan; på klimatet och den biologiska mångfalden. Men också på hushållens ekonomi. Till syvende och sist är det vi konsumenter som betalar för svinnet. Svinnet måste minska och då krävs att butiker och de stora leverantörerna börjar samarbeta. Det gör de inte i dag.

Här är tips på enklare åtgärder för branschen:

Bagerier och butiker: Dela försäljningsstatistik, kunddata, svinn och returer och inleder gemensamma projekt för att minska svinnet

Minska antalet brödsorter. I dag kan det finnas långt över 100 sorters förpackat bröd i en medelstor butik. Det driver på svinnet.

Acceptera att det är ”hål” i hyllan då och då. Kunderna överger inte butiken för att de inte hittar ”sitt” bröd, utan väljer ett annat.

Börja mäta och åtgärda butikernas svinn av bake-off och butiksbakat bröd.

”Brödbusar del II” tar upp orsaker till brödsvinn, åtgärder, synpunkter från bagerier och butikskedjor, vad som händer med brödsvinnet samt olika initiativ för att minska svinnet. Rapporten har färdigställts under våren 2021.  

Rapporten har skrivits av purt intresse och helt på eget bevåg.

Den bygger på intervjuer med branschorganisationer, leverantörer, butikskedjor och butikspersonal, forskare och experter. Tack till alla som har bjudit på tid och kunskap. Ett särskilt tack till Lovisa Madås som har designat rapporten.