Om bloggen

Nystartad blogg (Juni 2017) med högt och lågt om konsument- och hållbarhetsfrågor, iakttagelser från när och fjärran, granskningar, utspel och personliga reflektioner.

Min tidigare blogg  Louisekonsumentkoll   har sedan 2009 påverkat myndigheter, politiker och företag i vitt skilda frågor som barnfetma, kött- och sockerskatt, plast, skräp, matsvinn och reklam för energidrycker och kosmetika. Åsikterna har varit mina egna men kopplingen till Konsumentföreningen Stockholm har varit klar. 

Nu startar jag en blogg under eget namn för att fortsätta att påverka, engagera och informera.

Om Louise

I hela mitt yrkesliv har jag arbetat med opinionsbildning, att påverka företag, myndigheter och politiker om frågor som ligger nära oss människor. Först på LRF med Sveriges bönder som bas och sedan många år med Konsumentföreningen Stockholms närmare 800 000 medlemmar som uppdragsgivare.

Det har handlat om lantbruk, om mat och hälsa, mat och miljö och matsvinn, återbruk och återvinning, hushållsekonomi, konsumenträtt, vilseledande marknadsföring med mera.

Det fortsätter jag med. Nu från egen plattform och i något makligare takt.

Bakgrund

Lantmästare, examen vid SLU Alnarp.

Har tidigare arbetat på LRF, som chef för LRFs länsförbund i Uppsala och tills alldeles nyligen på Konsumentföreningen Stockholm, som ansvarig för enheten Konsument & Miljö.

Styrelseledamot av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, 2007 – 2010,  medverkat i olika forskningssammanhang som Mat 21 och Framtidens lantbruk vid SLU, Mistra Future Fashion och Dynahmat vid LTH. Jag har varit bland annat varit ledamot av Konsumentverkets och Kemikalieinspektionens insynsråd, Livsmedelsverkets konsumentpanel, Arbetsgruppen för Säkerhet och Beredskap i livsmedelskedjan samt regeringens dialoggrupp för den svenska livsmedelsstrategin.

Nuvarande uppdrag: Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd och sedan maj 2017 styrelseledamot för Örebro Universitet och Svenskt Sigill Kvalitetssystem AB.

Ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

1 juni 2017 slutade jag min tjänst vid Konsumentföreningen Stockholm och övergår nu till egen verksamhet, Ungerth & Co.

Utmärkelser

”Louise Ungerth har med stort engagemang, envetenhet och noggrannhet väckt medvetande, skapat opinion och åstadkommit faktiska förändringar kring viktiga miljö- och hälsofrågor kopplade till vår konsumtion. Det gäller frågor som buteljerat vatten, matsvinn, kemikalier, socker i maten, energidrycker, läsbara förpackningar och reklam för skönhetsmedel. Genom granskningar, seminarier, kampanjer, blogginlägg med mera håller Ungerth oförtrutet debatten om konsumentfrågorna levande.”

Motivering till utmärkelsen ”Blåslampan” av Sveriges Konsumenter. För övriga utmärkelser se cv. 

Fullständigt CV (pdf)