I hela mitt yrkesliv har jag arbetat med opinionsbildning, att påverka företag, myndigheter och politiker om frågor som ligger nära oss människor. Först på LRF med Sveriges bönder som bas och sedan många år med Konsumentföreningen Stockholms närmare 800 000 medlemmar som uppdragsgivare.

Det har handlat om lantbruk, om mat, hälsa, matsvinn och miljö, om återbruk och återvinning, hushållsekonomi, konsumenträtt, vilseledande marknadsföring med mera.

Det fortsätter jag med. Nu från egen plattform och i något makligare takt. Under 2017/2018  har jag haft uppdrag från Näringsdepartementet, Nordiska Ministerrådet, Coop, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket.

Bakgrund

Lantmästare, examen vid SLU Alnarp.

Har tidigare arbetat på LRF, som chef för LRFs länsförbund i Uppsala. 1 juni 2017 avslutade jag min tjänst som chef för Konsument & Miljö vid Konsumentföreningen Stockholm och övergår till egen verksamhet, Ungerth & Co.

Nuvarande uppdrag

Styrelseledamot Örebro Universitet

Styrelseledamot Svenskt Sigill Kvalitetssystem AB.

Styrelseledamot Matsvinnet.se

Ledamot Konsumentverkets rådgivande organ till forumet för miljösmart konsumtion

Ledamot Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

Formas expertpanel för granskning av forskningsansökningar

Tidigare uppdrag

Styrelseledamot av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, 2007 – 2010,  medverkat i olika forskningssammanhang som Mat 21 och Framtidens lantbruk vid SLU, Mistra Future Fashion och Dynahmat vid LTH. Jag har varit bland annat varit ledamot av Konsumentverkets insynsråd,  Kemikalieinspektionens insynsråd, Livsmedelsverkets konsumentpanel, Arbetsgruppen för Säkerhet och Beredskap i livsmedelskedjan samt regeringens dialoggrupp för den svenska livsmedelsstrategin.

Utmärkelser

”Louise Ungerth har med stort engagemang, envetenhet och noggrannhet väckt medvetande, skapat opinion och åstadkommit faktiska förändringar kring viktiga miljö- och hälsofrågor kopplade till vår konsumtion. Det gäller frågor som buteljerat vatten, matsvinn, kemikalier, socker i maten, energidrycker, läsbara förpackningar och reklam för skönhetsmedel. Genom granskningar, seminarier, kampanjer, blogginlägg med mera håller Ungerth oförtrutet debatten om konsumentfrågorna levande.”

Motivering till utmärkelsen ”Blåslampan” av Sveriges Konsumenter. För övriga utmärkelser se cv. 

Om bloggen

Blogg med högt och lågt om konsument- och hållbarhetsfrågor, iakttagelser från när och fjärran, granskningar, utspel och personliga reflektioner.

Min tidigare blogg  Louisekonsumentkoll   har sedan 2009 påverkat myndigheter, politiker och företag i vitt skilda frågor som barnfetma, kött- och sockerskatt, plast, skräp, matsvinn och reklam för energidrycker och kosmetika. Åsikterna har varit mina egna men kopplingen till Konsumentföreningen Stockholm har varit klar. 

Bloggen louiseungerth.se startades för att fortsätta att påverka, engagera och informera.

Fullständigt CV (pdf)