Sex gånger mer avfall i industrin, Sverige missar matsvinnsmål med råge och livsmedelsgiganter ropar på lagstiftning,

En riktig skräll. Livsmedelsavfallet (ätbart och oätbart avfall) från industrin visar sig vara sex gånger större än tidigare beräkningar. Det visar Naturvårdsverkets senaste rapport ”Livsmedelsavfall i Sverige 2022”. Därmed sjunker konsumenternas andel av kakan rejält. Hushållen har ju tidigare pekats ut som de största bovarna när det gäller matsvinn. Vid undersökningarna 2020 och 2021 stod hushållen för hela två tredjedelar av det uppmätta livsmedelsavfallet, men med de nya siffrorna blir det knappt hälften och det minskar kontinuerligt även i kilo räknat. Men viktigt att påpeka är att avfallet beräknas med en ny metod. Till exempel ska fjädrar och hud ingå i industrins avfall, vilket inte alltid har skett tidigare. Totalt livsmedelsavfall i Sverige är 1,4 miljoner ton. Kommentarer på det:

19 % av all mat som produceras i världen går till spillo. 60 procent i hushållen, 12 procent i butiksledet och 28 procent i food service och restaurang. Det visar FN-organet UNDPs nya rapport ”Food Waste Index Report – Think Eat Save”. Till detta ska läggas ytterligare 13 % av livsmedlen som förloras eller svinnas efter skörden, genom livsmedelskedjan och fram till butiksledet. Förluster och svinn genererar 8 – 10 procent av de globala växthusgaserna, fem gånger mer än flyget. Här är en sammanfattning av rapporten samt en artikel i AP med kommentarer. Se också artikel i The Guardian.

Kanske lite sent men ladda ner och spara till nästa år. Konsumentföreningen Stockholms utmärkta portionsguide för påskbordet. Så att du inte köper och lagar för mycket!

Krav på snabb lagstiftning. Storbritanniens livsmedelsgiganter som Tesco, Aldi, Lidl, Sainsbury, Danone och Nestlé och ytterligare ett tjugotal företag har i ett gemensamt öppet brev till miljöminister Steve Barclay krävt ett snabbt agerande för att få tillstånd ett obligatorium för livsmedelsföretag att redovisa matsvinn.  Läs en klargörande artikel i Food Ingrediens First.

Photo by Sophie Laurent on Unsplash

I dag används 15 procent av oliverna till att göra olivolja, resten blir avfall. Problemet är att avfallet oxiderar snabbt. Nu har ett israeliskt företag efter åratal av forskning kommit på en lösning och 100 % av oliverna, kärnorna, fruktköttet och presssaften kan tas tillvara. Läs mer här.

Flera verktyg i verktygslådan. Zero Food Waste Coalition har tagit fram en verktygslåda för att inspirera, hjälpa och stötta alla aktörer som vill minska matsvinnet. Här finns handfasta råd att ta del av liksom aktuell lagstiftning. Exempelvis om ansvar, skattelättnader och vägledning vid donationer, regler för datummärkning, om bioavfall och kompostering m m.

Så tacklar Rio de Janeiro det enorma matsvinnet.  Läs om Favela Organica och Regina Tchellys outtröttliga arbete för att minska hungern bland fattigt folk i favelorna.

Matt Homewood, Food Waste Campaigner, är på krigsstigen igen och rasar mot de stora livsmedelskedjornas oligopol som driver upp priset på frukt och grönt, EUs jordbrukspolitik och det sjuka matsystemet.

Sopföretag engagerar sig. Central Waste, ”Liverpool’s friendliest, family-run commercial waste collection company” har lanserat sju strategier för att minska restaurangernas matsvinn. Bland annat att få alla att förstå att matsvinn både handlar om pengar och miljö och att portionsstorlekar är nyckeln. Som nummer sju kommer att ta kontakt med Central Waste för utbildning av personal.

Som avslutning läs Kathrine Hayhoe, professor vid Texas Tech, inlägg med ”Good News, Bad News and What you can do”.

Fler updates här.