Sommarens rapportflod, krav om djurfoder av överbliven mat, UK engagerar sig i vattenbristen och Danmark publicerar svinnsiffor.

Matsvinnet i livsmedelskedjan motsvarar svinn av jordbruksgrödor på en areal större än den indiska subkontinenten. Det visar en ny studie av WWF, Driven to Waste: The global impact on food loss and waste on farms som gjorts i samarbete med Tesco. Matsvinnet påverkan på klimatet har underskattats. Matsvinnet bidrar snarare till tio procent av alla växthusgaser globalt än åtta procent som antagits i tidigare studier. Över 15 procent av alla livsmedel som produceras i jordbruket svinnas nämligen och lämnar aldrig gården, vilket har förbisetts i tidigare studier.

Att minska förbrukningen av kött- och mejeriprodukter är nödvändigt, men inte tillräckligt för att hålla den globala temperaturen under 1,5 grader eller att minska förlusten av biologisk mångfald. Men det är också viktigt att förändra hur animalier produceras anser Feedback i en ny rapport ”Living well on leftovers”. Organisationen slår ett hårt slag för att överbliven mat på ett säkert sätt ska kunna omvandlas till foder till icke idisslande djur.

True Cost of Food heter en ny rapport av Rockefeller Foundation. I USA handlas mat för 1.1 triljoner* dollar per år. Men de verkliga kostnaderna är 3,2 triljoner dollar om kostnaderna för hälso- och sjukvård för de som blir sjuka av kostrelaterade sjukdomar inkluderas. Liksom nuvarande och framtida kostnader för matsystemets bidrag till vatten och luftföroreningar, minskad biologiska mångfald och växthusgaser. (*En triljon är tusen miljarder, d v s 1:a med 12 nollor.)

Inför G20 mötet i Rom i höst har Barilla Foundation låtit The Economist Intelligens Unit syna G20 ländernas initiativ för att göra livsmedelssystemet mer hållbart. Rapporten Fixing Food 2021- an opportunity for G20 countries to lead the way koncentreras till tre områden: matsvinn, hållbart jordbruk och utmaningarna kring mat och hälsa. När det gäller att minska matsvinnet uppmanas länderna bland annat att införa bindande lagstiftning för alla aktörer.

”Target, Measure, Act” är The Courtauld Comittments slogan. 249 företag i livsmedelsbranschen i Storbritannien har förbundit sig att minska matsvinnet och antagit nya mål för 2030. Nu handlar det inte enbart om att minska matsvinnet och reducera växthusgaser utan även åtgärder för att minska vattenbristen. År 2030 ska 50 procent av alla färskvaror komma från odlingar med en hållbar vattenhantering. Läs även Courtaulds Annual Report 2021. Respekt!

LMK group med Linas matkasse i täten hade ett matsvinn om 1,74 gram per måltid under 2020.  21,5 miljoner måltider levererades.

Företaget Matsmart som säljer överbliven mat har tagit in ytterligare 350 miljoner kronor i kapital och satsar stort på ett robotiserat lager i Örebro.

Till sist. Danmark har fått koll på matsvinnet. Miljöstyrelsen har för första gången kartlagt matsvinnet noggrant, förutom hushållens svinn som väntas först 2022. Intressant och svårt att jämföra med Danmark med Sverige. I svenska Naturvårdsverkets statistik handlar det om ton matavfall. Alltså även sådant som inte går att äta som skal, ben, kaffesump etc. I Sverige framhålls jämt hushållen som de stora svinnbovarna, men i DK är det industrin som svinnar mest enligt tabellen ovan.
Men Danmark har en jättelik livsmedelsindustri, säkert är det därför siffrorna är förhållandevis höga. Kanske blir det andra bullar när aktuella siffror för hushållens svinn publiceras nästa år. Spännande!

Fortsatt glad sommar! Vill du läsa fler updates så finns de här.