Kort spaning denna månaden. Värmebölja. Matsvinnet står för 6 procent av växthusgaserna i EU. Hög tid att all mat hamnar i våra magar. Men konsumenternas medvetenhet om matsvinnets effekter har ökat.

Konsumenternas medvetenhet om sitt eget matsvinn har ökat från 33 procent 2020 till 72 procent 2022. Det visar en ny studie av Capgemini
”Reflext, rethink, reconsider” som ställt frågor till 10 000 konsumenter och intervjuat livsmedelsföretag, lärosäten och organisationer. 60 procent av konsumenterna har dåligt samvete när de slänger mat. Konsumenternas ökade fokus på matsvinnet beror på ökade livsmedelspriser ( 56 procent), oro för ökad hunger i världen (52 procent) och klimateffekter ( 51 procent). Läs en sammanfattning här.

Canadas regering vill se innovativa lösningar på ekonomiska, miljömässiga och sociala problem. Läs om Impact Canada och utmaningen Food Waste Reduction Challenge och de 12 finalisterna, alla företagare och organisationer som kan bidra till att minska matsvinnet.

Syntesarbete för ett hållbart livsmedelssystem, ett programområde inom Miljömålsrådet 2021–2022, har tagit fram tio målbilder för att stärka myndigheternas samverkan kring frågorna.

Behövs det mer politik för att minska matsvinnet? Den frågan ställs i Almedalen till riksdags- och kommunpolitiker och livsmedelsföretag Onsdag 6 juli kl 13.30 -14.15. Är du där? Mycket välkommen!

I juli möts G 20 – länderna i Indonesien för att diskutera Sustainable intensification för livsmedelssäkerhet och miljö. Matsvinnet finns med på agendan. Inför mötet har FAO tagit fram en ny plattform för att minska det globala svinnet.

Här är en artikel från 360 som diskuterar komplexiteten med livsmedelsförpackningar av plast, för och nackdelar ur klimatsynpunkt, och här är en artikel till.

På tal om plastförpackningar. Forskare vid Rutgers University och Harvard har utvecklat en bionedbrytbar växtbaserad plastfilm där råvarorna skulle kunna komma från matavfall. Den spreja på livsmedlen, skyddar maten från patogener, förlänger hållbarheten och sköljs av med vatten.

EU anslår 2 250 000 euro till projekt som minskar svinnet i restauranger och storhushåll, både i privat och offentlig regi. Deadline för ansökan 15 september i år.

En nytt projekt ska öka donationer av överbliven mat. Stadsmissionen, IVL och flera livsmedelsaktörer ska gemensamt arbeta för att mer mat kommer behövande tillgodo. Bland annat ska en handbok tas fram med stöd av Vinnova. I dag doneras totalt cirka 4 500 ton mat från butiker och livsmedelsindustrier.

Nu hoppas jag att värmeböljorna tar slut i hela världen. Läskigt.

Fler updates här.