Bästa Martin Lundell, vd för Sveriges bagare och konditorer och Maria Sitell, kommunikationschef för Brödinstitutet,

Ni har skrivit en lång kritisk kommentar till min rapport Brödbusar del II som handlar om de enorma mängder bröd som slängs. Rapporten publicerades i maj 2021. Här är min kommentar!

Ni läser faktiskt min rapport som fan läser bibeln. Jag föreslår att ni tar av era egna vinklade glasögon och läser rapporten Brödbusar II ytterligare en gång. För ni har fel.

  1. Ni anklagar mig för att skriva att bageriernas retursystem innebär ett systemfel. Det har jag inte skrivit. Jag skriver att systemfelet ligger i att både butiker och bagerier bakar alldeles för mycket bröd. Bröd som man redan på förhand vet aldrig kommer att gå åt(sid 3).
  2. Ni säger att jag i rapporten argumenterar för att butikerna ska ta över brödaffären. Det är fel. Jag låter både brödbranschen, Sveriges bagare och konditorer (SBK), och livsmedelskedjorna komma till tals med sina respektive åsikter och argumenterar själv varken för den ena eller andra hållningen. Däremot framför jag fördelar och nackdelar med både retursystemet och om butikerna själva skulle köpa in brödet. Jag anser att min rapport ger de ” tydliga och korrekta infallsvinklar ” som ni själva efterlyser.
  3. På vilket sätt är min analys av de två sätten att distribuera bröd felaktig? Jag redogör klart och tydligt för att störst andel bröd svinnas inom bake-off och butiksbakat bröd, d v s det bröd som butikerna själva ansvarar för, och att flest antal ton bröd svinnas inom bageriernas retursystem. Dessutom redogör även jag själv för SBKs siffror om ”överandel resp underandel av svinnet” som ni hänvisar till (sid 13).
  4. Jag har skrivit rapporten av eget intresse och helt på eget bevåg och har inget som helst intresse av att stärka handelns position, som ni antyder. Mitt intresse är att minska brödsvinnet och att bland annat inspirera alla aktörer till följande: (sid 3).

Börja samarbeta! Dela information om försäljningsstatistik, kunddata, svinn, returer.

Inled gemensamma svinnprojekt, utvärdera, justera.

Mät och följ upp butikernas eget svinn, åtgärda, sälj ut överblivet bröd, donera.

Minska antalet brödsorter, ta bort ”svansar”.

Acceptera ”hål” i brödhyllan då och då, informera kunderna om anledningen.

Fundera över gemensamma lösningar så att överblivet bröd kan förädlas till andra livsmedel, djurfoder eller bioetanol.

Se över och uppdatera affärsmodellen och logistikkedjan.

Det är bara att sätta igång! För så här kan vi inte ha det.

Vänliga hälsningar

Louise Ungerth