Matsvinn och förluster bidrar med hälften av de växthusgaser som genereras av det globala matsystemet. 9,3 gigaton koldioxidekvivalenter, dubbelt upp mot tidigare uppskattningar. Det visar en omfattande LCA-studie som publicerats i Nature Food ” Cradle- to- grave emissions from food loss and waste.., Zhu et al”. Studien inkluderar även utsläpp från avfallshanteringen. Här är en lättläst sammanfattning av Emma Bryce, The Anthropocene Magazine ”The most detailed life cycle analysis of food waste ever offers eye-popping revelations”. Här är ytterligare en bra sammanfattning av Carbonbrief.

Svenska matbanksnätverket har bildats.  Svenska matbanksnätverket ska samla föreningar som vill och/eller redan idag omfördelar livsmedel till människor i behov i ett nationellt nätverk som erbjuder rådgivning, verktyg, årliga träffar samt andra typer av stöd. Föreningen Ätbart har erhållit 2 miljoner kronor för verksamheten 2023- 2024. Finansiärer är Postkodsstiftelsen, Åhléns-stiftelsen, region Västra Götaland och Swedbank. Ett bra och viktigt initiativ. Ätbart bjuder in till lansering av matsvinnsnätverket den 14 maj i Skövde.

Fullbokat och fullmatat på Nordic Food Waste Summit 26 april! Sätt upp dig på väntelistan och/eller kolla digitalt. Läs mer här. 

Ny svensk studie ”Sustainability assessment of surplus food donation: A transfer system generating environmental, economic and social values. Niina Sundin et al, SLU” visar att donationer av överskottsmat till människor i behov har stor, om än kortsiktig potential att bidra till ett mer hållbart samhälle. Även om man inte kommer åt de underliggande problemen med matfattigdom.

Fyndigt namn på Axfoundations nya matsvinnsprojekt, ”Over & Oat”. Varje liter havremjölk som produceras genererar två deciliter restprodukter som kallas Okara. Trots högt proteininnehåll går i bästa fall går okaran till foder, annars läggs på åkrarna eller blir biogas. Det handlar om 25 000 ton bara i Sverige. Slut på det! Axfoundation med partners ska ta reda på hur okaran kan användas på bättre sätt.

Axfoundation gör det igen! Nu med en storsatsning på framtidens foder. Inte bara till lax som tidigare utan nu även till kyckling, höns och gris. Bland annat så omvandlar mjölmaskar matavfall till foder som kan komma att ersätta sojan. Läs mer här.

Riktigt coolt. Hellmans majonäsburk signalerar om du har rätt temperatur i kylen. Dvs under + 5 grader. Har du det förvandlas den vanliga etiketten till en med mer fantasifull grafik. Häftigt. Vill ha!

Matt Homewood, matsvinnsaktivist, ryter till om det enorma svinnet inom jordbruket mot bakgrund av en ny dansk rapport från Ramboll, beställd av danska One/Third.  En stor del av skulden för svinnet läggs på livsmedelsbutikerna.

Food Waste Prevention Week äger rum 10 – 16 april i USA. Initiativet har samlat över 500 partners. Syftet är ”att utbilda och inspirera till verklig kulturell förändring kring matsvinn för att hjälpa familjer att spara pengar, minska den negativa påverkan av matsvinn på miljön och ta itu med hungern i samhället”.

Tre framgångsrika pilotstudier i USA minskades matsvinnet rejält i livsmedelsbutiker, samtidigt som lönsamheten ökade och arbetet i butik effektiviserades. Läs och inspireras! 

The Supplant Company tar hand om den halva av skörden som glöms bort. De gör t ex pasta av både vetekärnan och halmen. Färre kalorier och mer fiberrik än vanlig pasta. Hoppas också att den smakar gott. Ett spännande företag.

Livsmedelskedjorna Waitrose och Tesco, UK, experimenterar och konverterar mat till djurfoder som inte doneras eller tas om hand på annat sätt skriver Feed Navigator. 

AgFunder publicerar en lista på nio företag i matsvinnsbranschensom har erhållit mellan 7 och 115 miljoner US dollar i nytt kapital under 2022.

Whywaste funderar över matsvinnet i Sverige och världen. Bland annat om ett stort ökat intresse för  minskat svinn på TikTok och i andra sociala medier.

2023 Food Waste Solution Summit hålls i St Louis, Missouri 16 – 18 maj, med en minst sagt diger talarlista.

Avslutningsvis, en tänkvärd blogg: Food Waste in America: One Big Issue, Many Possible Solutions av Anna Yankee.

Fler updates här.